Proizvodni pogon u Svetoj Heleni, površine 9 000 m2 namijenjen je proizvodnji predgotovljenih AB elemenata. Opremljen je automatiziranom opremom za proizvodnju i ugradnju betona, manipulaciju i otpremu gotovih proizvoda. U pogonu se vrši svakodnevna proizvodnja u kontroliranim uvjetima. Sustav ocjenjivanja 2+ prema EN normama, te imamo certifikat proizvodnje izdan od instituta IRMA iz Slovenije.

Predgotovljeni betonski element je element od betona i armature proizveden na gradilištu ili u pogonu za proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata.

Elementi koje mi proizvodimo su:

  • Linijski nosači (stupovi, grede, …),
  • Rebrasti stropni elementi (TT ploče),
  • Podne ploče za podne sustave (omnia ploče),
  • Posebni krovni elementi (V-nosači).

Elementi se izvode u klasičnoj i prednapetoj izvedbi prema projektnim zahtjevima.  Ovaj način gradnje omogućava savladavanje većih raspona i visina konstrukcije te brzu izvedbu.

Proizvodnja: proizvedeni beton transportira se do prostora sa čeličnim kalupima u koje su postavljeni armaturni sklopivi (koševi). Na kraju ugradnje betona u oplatu, vrši se finalna kontrola te obrada gornje površine betona. 24 sata nakon ugradnje betona u oplatu ili nakon postizanja određene čvrstoće betona (pri posebnim zahtjevima – prednaprezanje) radi se odkalupljivanje, vađenje, te skladištenje AB elemenata na deponiji. Nakon određenog  vremena koji je potreban da beton dobije tražena svojstva, vrši se transport elemenata do gradilišta, te njihova montaža.

Prednosti  ab montažne konstrukcije su brza gradnja i suha montaža zahvaljujući kojoj je moguća proizvodnja neovisno o vremenskim uvjetima, te montaža i u zimskom periodu.

Ovakav tip gradnje je oko 30% jeftiniji, isplativiji i kvalitetniji od standardne tradicionalne gradnje lijevanja betona na licu mjesta. Obzirom da se na gradilište dovoze gotovi elementi, montaža objekata se odvija brzo, bez ikakvih vanjskih utjecaja, jer se proizvodnja izvodi u kontroliranim uvjetima.

Veliki konstruktivni rasponi omogućavaju izgradnju objekata sa veoma malo unutrašnjih stupova, što je veoma bitno u skladišnim, proizvodnim te trgovačkim objektima.

Sastoje se od: stupova, krovnih nosača (glavni i sekundarni nosači), greda (međukatnih ili krovnih), ploče (međukatnih ili krovnih),  te fasadnih panela (montažni zidovi).