LINIJSKI KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI prema normi EN 13225:2013

REBRASTI STROPNI ELEMENTI prema normi EN 13224:2011

U rebraste stropne elementne ubrajanju se TT ploče. Riječ je do pločama koje imaju rebro koje omogućava savladavanje većih raspona.

  • Širina rebra promjenjiva: 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 24 cm, 27 cm i dr
  • Visina rebro + ploča: promjenjivo, ovisno o zahtjevima konstrukcije
  • Dužina: promjenjivo
  • Mogu biti prednapete i klasično armirane

PODNE PLOČE ZA PODNE SUSTAVE – OMNIA PLOČE prema normi EN 13747:2005+A2:2010

Tanke polumontažne armiranobetonske ploče upotrebljavaju se prvenstveno za izvedbu međukatnih konstrukcija u visokogradnjama. U građevinarstvu im je uobičajeni naziv omnia ploče ili filigran ploče i u upotrebi su dugi niz godina. Ukratko to su tanke betonske ploče uobičajene širine 220 cm (jer je širina MA mreža 215 cm), uobičajene debljine 5-6 cm, a mogu biti i deblje, dužine prema potrebi. One zamjenjuju oplatu kod izvedbe armiranobetonskih ploča. U njih se u predproizvodnji stavlja potrebna armatura, ostavljaju otvori ili kutije za instalacije koje dolaze u strop, na taj način se već u predproizvodnji obavi dobar dio posla na izvedbi međukatnih konstrukcija. Nakon postave u konstrukciju zgrade izvrši se dorada armature, instalacija i prodora kroz stropove i može se pristupiti njihovu betoniranju. Osnovna armatura su MA mreže, dodaju se RA šipke po potrebi i obavezno se postavljaju R-nosači na određenom međusobnom razmaku kao osnovni konstruktivni elementi koji osiguravaju krutost omnia ploča u fazi proizvodnje, transporta, montaže i ugradnje monolitnog betona na licu smjesta.

  • Širina: promjenjiva
  • Debljina: 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm i dr
  • Dužina: promjenjivo

POSEBNI KROVNI ELEMENTI – V nosač prema normi EN 13693:2004+A1:2009

Riječ je o elementima krova koji se rijetko koriste. Imamo proizvodnju posebnog krovnog nosača karakterističnog V presjeka. Najčešća upotreba takvog elementa su industrijske hale.

  • Visina: 120 cm
  • Dužina: promjenjivo max 40 m