Warning: Undefined array key "file" in /home/palacecr/public_html/wp-includes/media.php on line 1734

Warning: Undefined array key "file" in /home/palacecr/public_html/wp-includes/media.php on line 1734

CURRENT PROJECTS

OŠ Tin Ujević – Zagreb – Sportska dvorana

Građevina: Rekonstrukcija O.Š. Tin Ujević – Dogradnja sportske dvorane

Investitor: Grad Zagreb

Godina izgradnje: 2018./2019.

Stambena zgrada – Livanjska – Zagreb

Projekt LIVANJSKA 21 :: Zagreb

Godina izgradnje: 2018./2019.

INVESTITOR: TERRA-LUX projekti d.o.o.

www.projekt-livanjska.kap4.hr

POLOŽAJ GRAĐEVINE

Stambeno poslovna građevina se nalazi u Livanjskoj ulici k.č. br. 5584, k.o. Trešnjevka u Zagrebu. Zgrada je orijentirana na Istok i Zapad.

KATNOST I SADRŽAJ GRAĐEVINE

Građevina se sastoji od 1 podzemne etaže garaže, stambenog prizemlja i 3 kata. Ploča prizemlja je uzdignuta cca 1.0 m od uređene kote terena te se u stambene prostore ulazi putem zajedničkog ulaza sa Zapada. Zgrada je opremljena dizalom koje komunicira kroz sve etaže. U podzemnoj etaži nalazi se 6 parkirno-garažnih mjesta te prostorija za čistačicu i domara. U nadzemnom dijelu građevine nalazi se 6 stanova orijentacije Istok – Zapad.

KONSTRUKCIJA

  • Konstrukcija zgrade je većim dijelom armirano betonska i zidana
  • AB zidovi podzemne etaže su debljine 25 cm, nadzemnih etaža su 20 cm
  • Fasadni zidovi su zidani blok opekom debljine 20 cm
  • Zidovi između stanova su djelomično armirano betonski debljine 20 cm obostrano žbukani, a djelomično zidani
  • Okno dizala je armirano betonsko, debljine 20 cm, dodatno izolirano prema stanovima
  • AB međukatne ploče su debljine 18 i 20 cm
  • Svijetla visina u stanovima je 260 cm

Naše Klasje – Proizvodna hala Kupljenvo

Bruto površina: 2790 m2

Godina izgradnje: 2018.

Objekt je izgrađen od predgotovljenih AB elemenata: stupovi 50×50 cm, međukatnih prednapetih greda L presjeka, pravokutnih greda, prednapetih šupljih i TT ploča, krovnih prednapetih I nosača, krovnih prednapetih T greda, sekundaraca i rubnih greda