U sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. provodi se Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koja doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta.

Nabavom platforme i radnog vozila jačanje konkurentnosti i kapaciteta tvrtke Palace d.o.o. naziv je ovog projekta kojeg je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, a od ključne je važnosti za tvrtku jer će doprinijeti većoj produktivnosti i efikasnosti poslovanja, te će time omogućiti naše daljnje poduzetničko širenje, rast i nove investicije.

Ciljevi projekta:

Ulažemo u kupnju platforme i radnog vozila što će unaprijediti i proširiti našu proizvodnju/uslugu. Tako ćemo našim sadašnjim i budućim klijentima biti u mogućnosti nuditi i kvalitetniji i konkurentniji proizvod. Projekt će doprinijeti zapošljavanju i porastu prihoda.

Naš predmetni projekt je u potpunosti usklađen sa specifičnim ciljem 3d1 ”Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranicm tržištima”, OPKK 2014.-2020.

Isto tako naš projekt je u potpunosti usklađen sa specifičnim ciljem poziva E-Impuls, koji će potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.

Ukupna vrijednost projekta

  • 856.500,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi

  • 685.200,00 HRK

Bespovratna sredstva

  • 300.000,00 HRK

Privatna sredstva

  • 385.200 HRK

Razdoblje provedbe Projekta je od 01.10.2017. do 01.03.2018.